top of page

Reklamacje i Zwroty

ast.png
1.png

Reklamacje

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres: Hanna Sokolnicka, ul. Żegockiego 12, 64-200 Wolsztyn. Baby Stories zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 

Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego odnośnie rękojmi.

 

Wzór formularza reklamacyjnego, znajduje się tutaj.

Zwroty

Każdemu klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia zakupionego Towaru, bez podania przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

 

Termin, o którym mowa powyżej jest zachowany w przypadku nadania oświadczenia przesyłką pocztową na adres Sklepu Internetowego ujawniony powyżej w regulaminie.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta – jednak nie jest to obowiązkowe.

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep Internetowy zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, za wyjątkiem poniesionych już kosztów wysyłki, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

Do odsyłanego produktu należy dołączyć oryginał, kopię, zdjęcie (plik jpg.) paragonu lub oryginał, kopię, zdjęcie (plik jpg.) faktury potwierdzający zakup tego produktu w naszym sklepie. 

 

W przypadku braku paragonu rozpatrzymy zwrot na podstawie wydruku z konta wraz ze stosownym oświadczeniem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu sprawdzenia ww. dowodów zakupu.


Wzór formularza odstąpienia od umowy, znajduje się TUTAJ.

Reklamacje
Zwroty
bottom of page